Firma Výroba

Naše EKOPALIVA se vyrábí z čisté biomasy, především z pilin, hoblin a stromové kůry. Je to náš český, nevyčerpatelný zdroj, kterého narůstá více než spotřebujeme - na rozdíl od klasických fosilních paliv (uhlí, plyn), jejichž zásoby se snižují a tím prudce roste jejich cena.

Veškerá EKOPALIVA, nabízená a dodávaná společností Ekopalivo Bohemia s.r.o., jsou lisována jen z čisté dřevní biomasy, bez použití jakýchkoliv chemických pojiv a lepidel. Na naše EKOBRIKETY i PELETY máme provedeny atesty akreditovanými evropskými institucemi, které potvrzují splnění norem ENplus A1.

Výroba EKOPALIV začíná důkladným podrcením vstupní suroviny na velmi jemnou frakci, dále se prosouší na minimální zbytkovou vlhkost, čímž se prudce zvyšuje výhřevnost, poté se lisuje vysokým tlakem a teplotou do válcového výlisku o vysoké hustotě, dále se odřezávají jednotlivé brikety, které se balí do plně recyklovatelné PE-fólie. Z balíčků o hmotnosti 10 kg se skládají palety o hmotnosti 1 tuny.

Důležitý parametr vedle výhřevnosti a popelovitosti EKOPALIV je i hodnota slisování vyjádřená měrnou hmotností. Ta nesmí být nikdy menší než 1 000 kg/m3, tedy nesmí být lehčí než voda. Odborník i laik by měl vědět, že kvalitní EKOPALIVA na vodě neplavou. Dobře slisovaná EKOPALIVA o vysoké měrné hmotnosti nepřijímají vzdušnou vlhkost, což umožňuje v suchém skladu neomezenou skladovatelnost. Díky velkému slisování EKOBRIKETY déle a postupně hoří a žhnou (tzn."neuletí" do komína).

U EKOPALIV od společnosti Ekopalivo Bohemia s.r.o., se vysoké výhřevnosti 18 – 19 MJ/kg dosahuje velkým slisováním až 1300kg/m3 a malou zbytkovou vlhkostí v rozmezí 8 - 10% (naštípané dřevo pod přístřeškem vyschne za dva roky pouze na 15 - 20 % a dosáhne tím výhřevnosti jen 14,3 MJ/kg). Velmi nízký je obsah popele. Naše EKOPALIVA mají 1-3,6 %, (uhlí až 30 %).

Popel z našich EKOPALIV rozhodně nepatří do popelnice. Pokud jste s EKOPALIVY nespalovali i obalové folie pak je i váš popel velmi vzácné minerální hnojivo pro vaši zahrádku nebo trávník. Takový popel obsahuje mimo jiné dusík-N, fosfor-P, draslík-K, vápník-Ca, hořčík-Mg, hydroxid draselný, kysličník křemičitý, kyselinu fosforečnou a důležité stopové prvky.

Do blízké budoucnosti je topení biomasou, ze které se EKOPALIVA vyrábějí, jediný perspektivní obnovitelný zdroj paliva, který máme k dispozici. (slunce a voda v naší oblasti nestačí). Z ekologického hlediska je topení biomasou tzv. „CO2 neutrální“ čímž nepřispívá k tvorbě skleníkových plynů. Naše EKOPALIVA splňují přísné normy EU a při hoření nepoškozují ani neznečišťují životní prostředí, protože neobsahují na rozdíl od uhlí žádnou síru ani jiné nebezpečné látky.