Společnost EKOPALIVO BOHEMIA s.r.o. - Briketárna Větřní u Českého Krumlova vznikla v roce 1996 se záměrem výroby a prodeje kůrových a dřevěných ekobriket a pelet z biomasy.

Jsme významným tradičním jihočeským výrobcem ekopaliv z biomasy. Jako jediní v České republice se zaměřujeme mj. na výrobu extra dlouho hořících kůrových ekobriket. Vstupní surovinou je čistá, stromová kůra bez jakéhokoliv znečištění.

Kompletní briketovací závod vyrostl v roce 1997 na zelené louce ve Větřní u Českého Krumlova za pouhých šest měsíců včetně montáže a zprovoznění briketovací technologie od firmy Biomac. V prvních letech výroby jsme veškerou naší produkci ekobriket exportovali do zemí západní Evropy, především do Německa, Rakouska, Švýcarska, Francie a Dánska. V posledních letech zaznamenáváme obrovský zájem o naše ekobrikety i od českých spotřebitelů.

V průběhu dalších let se technologie briketovací linky postupně vyvíjela, modernizovala a tím se zlepšovaly parametry vyráběných ekopaliv.

K další, tentokrát již úplné a kompletní modernizaci technologie výroby ekopaliv došlo na jaře 2015.

Touto modernizací jsme se dostali na špičkové parametry kvality samotných ekopaliv ale i jejich balení a vzhledu.

Vedle modernizace technologie výroby se nám v letech 2009 -2012 podařilo rozšířit skladovací prostory jak na naše výrobky, tak i na suroviny pro výrobu.

Vylepšení se dočkaly i prodejny ekopaliv ve Větřní a v Českých Budějovicích kde se snažíme udělat maximum pro spokojenost zákazníka. Pomoc s výběrem ekopaliv, doprava až k domu je u nás samozřejmostí.

I nadále bychom pro Vás chtěli být rodinnou firmou, kde si vážíme každého zákazníka a snažíme se udělat maximum pro jeho spokojenost.

Rádi bychom Vám poděkovali za vaši dosavadní přízeň.

Velice si vaší důvěry vážíme a budeme dělat vše pro teplo vašeho domova i v dalších letech.

Naše EKOPALIVA se vyrábí z čisté biomasy, především z pilin, hoblin a stromové kůry. Je to náš český, nevyčerpatelný zdroj, kterého narůstá více než spotřebujeme - na rozdíl od klasických fosilních paliv (uhlí, plyn), jejichž zásoby se snižují a tím prudce roste jejich cena.

Veškerá EKOPALIVA, nabízená a dodávaná společností Ekopalivo Bohemia s.r.o., jsou lisována jen z čisté dřevní biomasy, bez použití jakýchkoliv chemických pojiv a lepidel. Na naše EKOBRIKETY i PELETY máme provedeny atesty akreditovanými evropskými institucemi, které potvrzují splnění norem ENplus A1.

Výroba EKOPALIV začíná důkladným podrcením vstupní suroviny na velmi jemnou frakci, dále se prosouší na minimální zbytkovou vlhkost, čímž se prudce zvyšuje výhřevnost, poté se lisuje vysokým tlakem a teplotou do válcového výlisku o vysoké hustotě, dále se odřezávají jednotlivé brikety, které se balí do plně recyklovatelné PE-fólie. Z balíčků o hmotnosti 10 kg se skládají palety o hmotnosti 1 tuny.

Důležitý parametr vedle výhřevnosti a popelovitosti EKOPALIV je i hodnota slisování vyjádřená měrnou hmotností. Ta nesmí být nikdy menší než 1 000 kg/m3, tedy nesmí být lehčí než voda. Odborník i laik by měl vědět, že kvalitní EKOPALIVA na vodě neplavou. Dobře slisovaná EKOPALIVA o vysoké měrné hmotnosti nepřijímají vzdušnou vlhkost, což umožňuje v suchém skladu neomezenou skladovatelnost. Díky velkému slisování EKOBRIKETY déle a postupně hoří a žhnou (tzn."neuletí" do komína).

U EKOPALIV od společnosti Ekopalivo Bohemia s.r.o., se vysoké výhřevnosti 18 – 19 MJ/kg dosahuje velkým slisováním až 1300kg/m3 a malou zbytkovou vlhkostí v rozmezí 8 - 10% (naštípané dřevo pod přístřeškem vyschne za dva roky pouze na 15 - 20 % a dosáhne tím výhřevnosti jen 14,3 MJ/kg). Velmi nízký je obsah popele. Naše EKOPALIVA mají 1-3,6 %, (uhlí až 30 %).

Popel z našich EKOPALIV rozhodně nepatří do popelnice. Pokud jste s EKOPALIVY nespalovali i obalové folie pak je i váš popel velmi vzácné minerální hnojivo pro vaši zahrádku nebo trávník. Takový popel obsahuje mimo jiné dusík-N, fosfor-P, draslík-K, vápník-Ca, hořčík-Mg, hydroxid draselný, kysličník křemičitý, kyselinu fosforečnou a důležité stopové prvky.

Do blízké budoucnosti je topení biomasou, ze které se EKOPALIVA vyrábějí, jediný perspektivní obnovitelný zdroj paliva, který máme k dispozici. (slunce a voda v naší oblasti nestačí). Z ekologického hlediska je topení biomasou tzv. „CO2 neutrální“ čímž nepřispívá k tvorbě skleníkových plynů. Naše EKOPALIVA splňují přísné normy EU a při hoření nepoškozují ani neznečišťují životní prostředí, protože neobsahují na rozdíl od uhlí žádnou síru ani jiné nebezpečné látky.