Krok číslo 1

Krok číslo 1

Nasekejte 1-3 dřevěné brikety (dle velikosti kamen) na asi 2cm kolečka a zapalte podpalovačem. Nepotřebujete tudíž žádné podpalové dříví.


Krok číslo 2

Krok číslo 2

Nechte nasekané kousky dřevěných briket se stejnoměrně rozhořet při plném přívodu vzduchu tak dlouho, až je dosaženo požadované teploty kamen (krbu, kotle…)


Krok číslo 3

Krok číslo 3

Zůstanou jen krásně žhnoucí kousky dřevěných briket a topné zařízení je správně rozehřáto. Rozhrňte rozžhavené kousky dřevěných briket rovnoměrně po celé ploše topeniště a úplně uzavřete přívod vzduchu.


Krok číslo 4

Krok číslo 4

Podle velikosti topeniště naskládejte do žhavého základu 3-5 dřevěných briket.


Krok číslo 5

Krok číslo 5

Dřevěné brikety začnou hořet plamenem po 5-20 minutách a dále pak hoří několik hodin a vydávají potřebné teplo.


Krok číslo 6

Krok číslo 6

Po dohoření plamenem začínají dřevěné brikety pouze žhnout jako uhlí. Tento proces trvá opět několik hodin.


Pouze probíhá-li proces 4-6 při plném uzavření přívodu vzduchu, zůstanou dřevěné brikety po dobu hoření a žhnutí kompaktní, čímž dosáhnou požadovaného efektu výhřevnosti po velmi dlouhou dobu. Takto dosáhneme nejefektivnějšího a nejekonomičtějšího využití dřevěných briket.

Celý efekt je rozvněž závislý na velikosti topného média, tahu komína a tlaku atmosférického vzduchu.Především však na kvalitě dřevěných briket. Pouze vysoce kvalitní dřevěné brikety Vám zajístí požadovaný komfort.

Věnujte prosím tomuto procesu několik chvilek pozornosti a sami objevíte optimální variantu topení briketami pro Vaše kamna.

Toto je jen jeden z příkladů, jak správně využít vlastnosti tohoto skvělého ekopaliva. Je velmi důležité dosáhnout procesu žhnutí dřevěných ekobriket bez přívodu vzduchu.