Lisované dřevěné brikety a pelety

Lisované dřevěné brikety a pelety se vyrábí z čisté dřevní biomasy a to z pilin, hoblin nebo stromové kůry. Jedná se o vedlejší produkt při opracovávání dřeva. Na rozdíl od klasických fosilních paliv (uhlí, plyn), jejichž zásoby se neustále snižují, patří dřevní hmota mezi náš český obnovitelný a nevyčerpatelný zdroj energie.

Výhody využití ekopaliv

Další přínosy dřevěných paliv

Dřevěná paliva mají velký ekologický přínos pro naše životní prostředí. Neobsahují žádná pojiva ani síru, halogeny či těžké kovy. Při spalování dřeva se uvolňuje jen tolik oxidu uhlíku, kolik ho stromy spotřebují při svém růstu. To znamená, že se netvoří skleníkové plyny jako z fosilních paliv, které pak způsobují skleníkový efekt a následně živelné katastrofy nejen ve světě, ale už i u nás.

Popel jako přírodní hnojivo

Popel z dřevěných paliv rozhodně nepatří do popelnice. Takový popel obsahuje mimo jiné fosfor-P, draslík-K, vápník-Ca, hořčík-Mg, hydroxid draselný, kysličník křemičitý, kyselinu fosforečnou a důležité stopové prvky. Je to velmi vzácné minerální hnojivo pro vaši zahrádku nebo trávník.

A co s obaly?

Obaly používané pro balení našich ekopaliv jsou vyrobeny z polyetylénové folie, která sice není ekologická pro spalování, ale je běžně recyklovatelná. V žádném případě by obaly neměly končit v ohni ale ve sběrnách pro druhotné zpracování plastů, za což vám - zákazníkům - předem děkujeme my i naše životní prostředí.