Druh obalu Co vzniká? Jak tyto splodiny škodí?
PVC, staré palety dřevo z demolic, rozbitý nábytek, chemicky ošetřené dřevo, dřevotříska, nápojové kartony dioxiny, furany a další chlororganické látky Rakovinotvorné, dlouhodobé působení vede k poškození imunitního a nervového systému, změna hormonálního systému a reprodukčních funkcí. Dlouhodobě se hromadí v těle.
PVC fosgen Vysoké koncentrace-poleptání plic a smrt. Nižší koncetrace-nemoci dýchacích cest.
Plasty ftaláty Poškozují ledviny a játra, kde se hromadí. Způsobují vrozené vady. Některé jsou rakovinotvorné.
Polapropylén, polyethylen, PET, pryž polycyklické aromatické uhlovodíky PAU Obsaženy hlavně v tmavém kouři a sazích Rakovinotvorné, toxické a mutagení vlastnosti. Dlouhodobě se hromadí v těle.
Dřevotříska, koberce, tapety formaldehyd a další aldehydy Rakovinotvorné a mutagenní účinky. Dráždí plíce a oči. Působí alergie.
Polystyren styren Rakovinotvorný, ve vyšších koncentracích poškozuje oči a sliznice. Dlouhodobé vystavení jeho vlivu ovlivňuje nervový systém a způsobuje bolesti hlavy únavu, slabost, deprese.
Celobarevné letáky a časopisy, nápojové kartony těžké kovy Toxické, do různé míry rakovinotvorné. Mohou způsobovat vrozené vady.
Pryž oxidy síry Dráždí dýchací cesty. Ve vyšších koncentracích způsobují poškození plic.
Plasty, listí, tráva oxid uhelnatý Jedovatý, váže se na krevní hemoglobin.
Umělé textilie čpave Dráždí oči, sliznice nosu, působí nevolnosti a bolesti hlavy škrábání v krku,zarudnutí spojivek. Bolesti hlavy a závratě.

K dioxinům patří nejsilnější syntetické jedy, např. tetrachlordibenzodioxin(TCDD). Fosgen byl v 1.světové válce používán jako bojový plyn. Ftaláty jsou podle Světové zdravotnické organizace ještě škodlivější než nechvalně známé polychlorované bifenyly.