Ceník ekopaliv Ceník dopravy
Stáhnout ceník v PDF

Rozvoz palet - skládání hydraulickým čelem

Doprava zdarma dle počtu odebraných palet
2 palety do 20 km od výrobny
3 palety do 30 km od výrobny
4 palety do 40 km od výrobny
5 palet do 50 km od výrobny
6 palet do 60 km od výrobny
7 palet do 70 km od výrobny
od 8 palet Doprava ZDARMA po Jihočeském kraji
 • PŘI ODBĚRU 1 PALETY Vám rádi nabídneme individuální řešení dopravy.
 • V případě většího počtu kilometrů činí příplatek za dopravné 30,- / 1km. Účtujeme pouze za cestu k zákazníkovi.
 • Zpáteční cesta je ZDARMA.
 • Manipulační poplatek za každou vykládku nákladního vozu, která nepřekročí 30 min. činí 300,-
 • Za každých dalších započatých 30 min. účtujeme 300,-
 • Pokud Vaše objednávka plně nevytíží kapacitu nákladního vozu (6-10 palet), je nutné vyčkat na maximální vytížení (obvykle do 30ti dnů).
 • Vykládka je prováděna zadním hydraulickým sklopným čelem, pomocí paletového vozíku a je možná pouze na rovném a zpevněném povrchu
 • Doprava je možná pouze na přístupné místo pro nákladní vůz.
 • Vozíme pouze celé palety.
 • Při odběru od 4 tun je foukání a doprava po Čechách zdarma!
 • Závoz cisternou je maximálně 26 tun.
 • Pelety Vám nafoukáme do vzdálenosti až 30 metrů.
 • Doprava je možná pouze na přístupné místo pro nákladní vůz.
 • ROZVOZ MULČOVACÍ KŮRY - DLE INDIVIDUÁLNÍ NABÍDKY
 • Všechny palety jsou vratné
 • Výběr typu palety, na které bude zboží uloženo, není kupujícím z provozních důvodů možný, určuje jej jednostranně prodávající.
 • Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu vedle ceny zboží a společně s ní i cenu palety dle platného ceníku.
 • Pokud bude paleta poškozena již při dodání kupujícímu, nebude tato paleta zálohována a nelze ji potom odkoupit zpět.
 • Kupující je oprávněn na vlastní náklady vrátit všechny nepoškozené palety do kterékoli prodejny prodávajícího, a to ve lhutě 12 měsíců od dodání zboží, přičemž v této lhůtě je prodávající povinen nepoškozené palety koupit od kupujícího zpět a převzít.
 • Současně s vrácením palet musí kupující předložit původní doklad k dodanému zboží a paletám. (tj. kopii dodacího listu, faktury nebo účtenky), z něhož bude zřejmé, že množství a typ palety odpovídá uskutečněné dodávce zboží, jinak prodávajícímu nevzniká povinnost palety odkoupit zpět.
 • Prodávající je povinen odkoupit a přijmout zpět pouze nepoškozené palety, způsobilé k dalšímu použití.
 • Pokud budou palety řádně a včas vráceny prodávajícímu a budou spiněny další shora uvedené podmínky, je prodávající povinen koupit palety zpět a vyplatit kupujícímu jím zaplacenou cenu v piné výši zpět (obvyklé opotřebení se neúčtuje), a to při převzetí palet kupujícím.
 • Palety poškozené je prodávající oprávněn odmítnout odkoupit zpět a převzít a je oprávněn si cenu palet za ně uhrazenou, ponechat jako zaplacenou kupní cenu.
 • Použité palety je kupující povinen při vrácení připravit tak, aby byla možná strojní manipulace s nimi, tj. neseskládané do sebe.